BODY CORRECTION

Body Correction/ուժային

Նպատակը
Ուղղված է մարմնի բոլոր մկանների մարզմանը:

Սահմանափակումներ 
տարիքային / առողջական
Եթե բժիշկը թույլ է տվել, ապա որևէ առողջական և տարիքային սահմանափակումներ չկան:

Կալորիաներ
Մեկ մարզման ընթացքում, կախված ծանրաբեռնվածությունից և մարզման մոտեցումների քանակից, հնարավոր է այրել 300-400 կկալ: