CORE STRENGTH

Ուժային ծրագիր

Նպատակը
Ծրագիրը կազմում է 45 - 50 րոպե, որը հիմնականում կենտրոնանում է իրանի հատվածը ուժեղացնելու վրա: Դանդաղ վարժությունների շնորհիվ՝ մկանները զգալով այն ամրացնում է մեջքի, որովայնի, ինչպես նաև ուսերի և թիկունքի մկանները: Արդյունքում ունենում ենք ուղիղ կեցվածք և ուժեղ իրան:

Սահմանափակումներ 
տարիքային / առողջական
Կարող են մասնակցել բոլորը։

Կալորիաներ
Մասնակիցները կորցնում են միջին 300 - 400 կալորիա։