KARATE

Նպատակը
Կոփում և ամրապնդում է մարմինն ու միտքը, զարգացնում է ֆիզիկական ուժը, ձևավորում երեխաների մոտ կամքի ուժ և համբերատարություն, հատուկ մարտական հնարքների շնորհիվ կարճ ժամանակահատվածում սովորեցնում էֆեկտիվ ինքնապաշտպանություն:

Սահմանափակումներ 
տարիքային / առողջական
Սկսած 5 տարեկանից։

Կալորիաներ
Կալորիաներ հնարավոր չէ հաշվարկել՝ անհատական է։