KIDS BREAK DANCE

Պար

Նպատակը
Այն իր յուրովի ազատությամբ և անսահման շարժումների շնորհիվ զարգացնում է երեխաների մոտ հույզերի, զգացողությունների ազատ ինքնաարտահայտման արվեստը, տալից է երաժշտությունը յուրովի ընկալելու հատկություն ինչպես նաև զարգացնում է ստեղծագործական միտքը՝ միաժամանակ ստեղծելով վստահություն մարմնի նկատմամբ:

Սահմանափակումներ 
տարիքային / առողջական
Դասին կարող են մասնակցել 4 մինչև 16 տարեկան բոլոր երեխաները՝ առանց սեռային սահմանափակման:

Տևողություն

Մեկ դասաժամի տևողությունը 50 րոպե է։