KIDS YOGA

Երեխաների յոգա

Նպատակը
Կոփում է մարմինը և միտքը, զարգացնում է ճկունությունն ու դիմացկունությունը: Բարձրացնում է դիմադրողականությունը, ամրապնդում է վեստիբուլյար համակարգը, օգնում է խուսափել ողնաշարի այնպիսի խնդիրներից, ինչպիսիք են սկոլիոզը:

Սահմանափակումներ 
տարիքային / առողջական
Հակացուցված է մինչև 3 տարեկան երեխաներին։